Tag Archives: amortizarea cladirilor

CATALOG din 30 noiembrie 2004 privind clasificarea si duratele normale partea III

III.Alte precizari

1.Pentru mijloacele fixe noi achizitionate dupa data de 1 ianuarie 2005 se vor înscrie duratele
normale de functionare conform prevederilor din noul catalog.
Pentru mijloacele de transport amortizarea poate fi determinata si in functie de numarul de
kilometri sau numarul de ore de functionare prevazut in cartile tehnice, pentru cele
achizitionate dupa data de 1 ianuarie 2004.
În acest caz, amortizarea se determina prin raportarea valorii de intrare a mijlocului fix la
numarul de kilometri sau numarul de ore de functionare prevazute in cartile tehnice, rezultând
astfel amortizarea/km, sau pe ora de functionare.
Amortizarea lunara se determina prin înmultirea numarului de kilometri parcursi sau a
numarului de ore de functionare efectuate in fiecare luna cu amortizarea/km, sau pe ora de
functionare.

2.Investitiile efectuate la mijloacele fixe sub forma cheltuielilor ulterioare trebuie sa aiba ca
efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si sa conduca la obtinerea de
beneficii economice viitoare.
Obtinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor, fie indirect prin
reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare.
În cazul cladirilor, investitiile efectuate trebuie sa asigure protectia valorilor umane si
materiale si imbunatatirea gradului de confort si ambient sau reabilitarea si modernizarea
termica a acestora.
Amortizarea acestor investii se face fie pe durata normala de utilizare ramasa, fie prin
majorarea duratei normale de utilizare cu pâna la 10% sau in cazul institutiilor publice pana la
20%. Daca cheltuielile ulterioare se fac dupa expirarea duratei normale, se va stabili o noua
durata normala de catre o comisie tehnica sau expert tehnic independent.
Cheltuielile care se fac la mijloacele fixe ce au ca scop restabilirea starii initiale sunt
considerate cheltuieli de reparatii.

3.În cazul mijloacelor fixe achizitionate cu durata normala de utilizare neconsumata, pentru
care se cunosc datele de identificare (data punerii in functiune, durata normala de utilizare
ramasa), recuperarea valorii de intrare se face pe durata normala de functionare ramasa.
În cazul mijloacelor fixe achizitionate cu durata normala de functionare expirata sau pentru
care nu se cunosc datele de identificare, durata normala de functionare se stabileste de catre o
comisie tehnica sau expert tehnic independent.

4.Mentinerea în functiune a mijloacelor fixe care pot afecta protectia vietii, a sanatatii si a
mediului ( mijloace de transport rutier, feroviar, aerian si naval, masini de constructii si de
gospodarie comunala, masini de ridicat etc.) dupa expirarea duratei normale de functionare, se
va putea face numai pe baza unui raport tehnic întocmit de organisme de certificare sau
organisme de inspectie tehnica abilitate în domeniul de activitate al mijlocului fix.

5.Pentru perioada in care mijloacele fixe nu sunt utilizate, recuperarea amortizarii aferente
acesteia se va face prin recalcularea cotei de amortizare pe durata normala de utilizare ramasa,
începând cu luna urmatoare repunerii in functiune a acestora sau se diminueaza capitalurile
proprii la data scoaterii din functiune.

6.Fondurile bibliotecilor, muzeelor si arhivelor care au statut de bunuri culturale, nu mai sunt
considerate mijloace fixe.
Bunurile prevazute la aliniatul de mai sus, tratate din punct de vedere fiscal ca mijloace fixe,
vor fi considerate din punct de vedere fiscal materiale de natura obiectelor de inventar, pentru
bunurile comune sau imobilizari financiare – alte titluri imobilizate, pentru bunurile de
patrimoniu.

7.Pentru mijloacele fixe specifice sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta
nationala, ordonatorul de credite va aproba prin norme proprii, cu avizul Ministerului
Finantelor Publice, clasificarea si duratele normale de functionare.
În aceleasi conditii va fi aprobata si clasificarea si duratele normale de functionare pentru
mijloacele fixe care se utilizeaza de catre persoanele juridice, autorizate in conditiile legii, sa
desfasoare activitati specifice sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta
nationala.

CATALOG din 30 noiembrie 2004 privind clasificarea si duratele normale partea I
CATALOG din 30 noiembrie 2004 privind clasificarea si duratele normale partea II

HG2139/2004
ANEXA nr. 1: CATALOGUL PRIVIND CLASIFICAREA SI DURATELE NORMALE DE FUNCTIONARE A MIJLOACELOR FIXE

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)